Motivation / mindset

stop overspringshandlinger og få ting gjort med 5 sekunders reglen

Vaneændringer – bryd med dårlige vaner på 5 sekunder

Få bugt med dårlige vaner på 5 sekunder Underbevidstheden har en langt større indflydelse på vores adfærd, end det bevidste sind har. Resultater fra neurologisk forskning viser, at vi mennesker i gennemsnit kun bruger vores bevidste sind til at kontrollere tanker og handlinger i 5 pct. af tiden. Det betyder, at vores tanker og handlinger […]

Vaneændringer – bryd med dårlige vaner på 5 sekunder Read More »

al forandring starter med en tanke

Dine tanker skaber dit liv

Du skaber forandringer ved at ændre dine tanker Al positiv forandring og tænkning starter ved fortolkning. Den amerikanske psykolog Martin Seligmans mangeårige forskning viser, at hvorvidt vi er optimister eller pessimister næsten udelukkende afgøres af, hvordan vi tolker og forklarer det, der sker i omverden. Hvordan du betragter verden er altafgørende for din kampånd og

Dine tanker skaber dit liv Read More »

Scroll to Top