BETINGELSER VED KØB AF SESSIONER / FORLØB

§ 1. Klippekort og pakkeløsninger
Stk. 1.
Klippekort og pakkeløsninger er udformet af coachen, og kan kun justeres efter særlig aftale mellem coach og Klient.

Stk. 2.
Klippekort og pakkeløsninger er gældende 2 år fra fakturadato.

§ 2. Refundering af klippekort og pakkeløsninger
Stk. 1.
Agter klienten at ophøre et samarbejde efter betaling er foretaget, men uden at have gjort brug af betalte, er det muligt at få refunderet det fulde beløb.

Stk. 2. 
Agter Klienten at ophøre et igangværende samarbejde, har Klienten ikke mulighed for at få refunderet de resterende timer.

Stk. 3.
Hvis Klienten har gjort brug af en pakkeløsning, er det ikke muligt få refunderet beløbet for de resterende dele i pakkeløsningen.

Stk. 4.
Virksomheden har til enhver tid retten til at ændre i ovenstående til fordel for Klienten.

§ 3. Betalingsaftaler

Stk. 1. Træning og booking
Ved betalingsaftaler står Klienten selv til ansvar for anvendelse af de betalte timer inden for den pågældende måned/periode. Har Klienten ikke mulighed for at booke sine tider i den pågældende måned grundet overbooking af Træneren, kontaktes Træneren hurtigst muligt. Opstår længerevarende sygdom, kontaktes Træneren snarest muligt for nærmere aftale.

Stk. 2. Bero
Agter klienten at sætte aftalen i bero, skal dette varsles ved en skriftlig henvendelse til Virksomheden senest 2 uger før ønsket bero periode. Perioden for bero må højest vare 4 uger. Overstiger den ønskede periode for bero de 4 uger, kan Træneren til enhver tid vælge at ophøre samarbejdet jf. betingelserne for opsigelse (stk. 4). Har Klienten, af særlig omstændigheder, behov for at forlænge perioden for bero, kontaktes Træneren hurtigst muligt for nærmere aftale.

Træneren kan til enhver tid sætte træningen i bero i aktive perioder med betalingsaftaler, dog med et maksimum på 7 hverdage indenfor en den pågældende måned. Overstiger trænerens periode for bero dette, kan klienten til enhver tid kræve returnering/kreditering for forudbetalte timer, der ikke er blevet brugt, i den efterfølgende måned.

§4. Afbud
Stk. 1.
Afbud ved træningsaftale, konsultation el.lign. skal senest ske 24 timer før det aftalte tidspunkt. Såfremt afbud sker mindre end 24 timer før den pågældende aftale, anses den aftalte tid stadig for gældende og Klienten skal betale for denne.

Scroll to Top