Sundhed 360°

Udgangspunktet for alt mit arbejde (uanset om det gælder en enkeltperson eller et team på en arbejdsplads) er at forbedre sundheden og herunder primært ved at optimerer energien hos den/de involverede. Energi er nemlig et altafgørende fundament for mange ting. God energi er grundstenen til at kunne yde en indsats i hverdagen, til udvikling, til at forebygge mod stress og sygdom, til at kunne nå de mål og drømme du har med dit liv.

Det er vigtigt at forstå, at energi ikke kun er noget fysisk. Det er lige så meget noget mentalt. Du bliver ikke (kun), hvad du spiser. Du bliver, hvad du spiser, tænker og føler. Jeg kalder metoden Sundhed360°

Sundhed360° tager udgangspunkt i “det hele menneske”; i at optimal udvikling sker i et samspil mellem det mentale og det fysiske. En sund krop og en sund sjæl skal være i balance, for at du kan fungere optimalt og skabe den udvikling, som giver dig mærkbar effekt.

Sundhed360° har baggrund i et veldokumenteret og bredt anvendt koncept fra USA kendt som ‘The power of full engagement’. Konceptet er udviklet af Dr. Jim Loehr og Human Performance Institute, og bygger på erfaringer fra mere end 25 års arbejde med sportsudøvere og forretningsfolk. Konceptet tager udgangspunkt i, at vi mennesker finder og bruger energi i 4 dimensioner – fysisk-, følelsesmæssig-, mental- og spirituel energi.

Fundamentet for alt, hvad du foretager dig, er din fysiske energi. Det er din motor; dit maskinrum. Derefter kommer din følelsesmæssige sundhed og dine mentale færdigheder, mens du øverst har det, der skaber mening og tilfører dig værdi – dit livskompas.

Sundhed360 – de 4 verdenshjørner

 

 1. Fysisk energi:
  Kost, motion og restitution er fundamentet og forudsætningen for kroppens funktioner, ydeevne og fysiske sundhedsniveau. I dette verdenshjørne indleder Power Performance med en måling af sundheden, den enkeltes profil, og følger op med strategi, samt forslag til sundhedsfremmende aktiviteter.
 2. Følelsesmæssig energi:
  Livsglæde, optimisme og relationer er fundamentale for din livskvalitet. Når den følelsesmæssige energi er stærk, bliver du mere robust og har råstyrke til at håndtere de udfordringer, du møder, så de ikke dræner dig. Ikke mindst i en virksomhed, betyder nære relationer med indbyrdes anerkendelse og involvering meget for energien. Endvidere er din måde at anskue situationer (og livet på) af afgørende betydning for din adfærd og din energi. Det er vigtigt at arbejde med positiv tænkning, at kunne se muligheder fremfor begrænsninger og vende problemer til udfordringer. I dette verdenshjørne fokuserer Power Performance på trivsel, sunde relationer og målrettede energi-aktiviteter til træning af de emotionelle ”muskler”.
 3. Mental energi:
  Fokus, nærvær og koncentration er nødvendigt for at kunne tænke klart og udføre et konstruktivt stykke arbejde. Mentale energikilder er fx evnen til at kunne arbejde uforstyrret, at kunne være fokuseret og at sørge for at holde jævnlige pauser. I dette verdenshjørne arbejder Power Performance især med værktøjer til implementering af tidsstyring og værktøjer til mental forståelse og restitution.
 4. Spirituel energi:
  Det der giver livet mening – for dig. Hvad brænder du for? Hvad er din passion? Hvad er din mission i livet? Hvad drømmer du om? Hvad er de fundamentale værdier i dit liv? Der er næsten ingen grænser for, hvor meget energi det giver at brænde for noget. At være bevidst om, hvilke værdier, der kan tænde din indre ildsjæl. Og ikke mindst at udmønte værdierne i konkrete handlinger. I dette verdenshjørne identificerer Power Performance værdier, motivationer og mål på både individ- og organisationsniveau.