Privatlivspolitik

1. Om Power Performance

Power Performance er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om og leverer løsninger til privatpersoner i relation til energi og sundhed.

I forbindelse med dette arbejdet indsamler og behandler Power Performance personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Power Performance er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Power Performance behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Power Performance
Højdevangs Alle 1, 2 th
2300 København S
Telefon: 22 21 44 77
E-mail: info@powerperformance.dk

 

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Power Pertformance, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Power Performance

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Power Performance vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold hos Power Performance

Power Performance indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger som led i administrationen af de ydelser, som du modtager via Power Performance. Power Performance vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende oplysninger:

  • Kundeoplysninger:
  • Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig som kunde hos Power Performance fx online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse)
  • Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en række dokumenter ifm. opstart som kunde hosPower Performance herunder kontaktoplysninger, oplysninger om beskæftigelse, familieforhold, fødselsdato samt oplysninger om dit helbred.
  • Oplysninger som genereres ifm. gennemførelse af Sundhedstjek (højde, vægt, bmi, fedt- og vandprocent, muskel- og knoglemasse, indre fedt og bodyage) samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos Power Performance.

 

5. Brug af dine personoplysninger

Power Performance behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor.Power Performance behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos Power Performance eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

  • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Power Performance som led i driften af virksomheden, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
  • Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Power Performance er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Power Performance bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Power Performance behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Power Performance og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Power Performance er pålagt.

Ved tilmelding til nyhedsbrev samt ved indgåelse af et kundeforhold med Power Performance afgiver du et samtykke til denne behandling.

 

7. Deling af personoplysningerne

Power Performance videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern hosting og administration af vores IT-systemer, analyse, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Power Performance tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Power Performance videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Power Performance overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det erPower Performance’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, somPower Performance er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@powerperformance.dk

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Power Performance behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. Opdateringer

Power Performance  evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Opdateret, 24. maj 2018