forebyg stress

Forebyg stress 

Stresshåndtering bør være en fast del af en arbejdsplads fokus. Fordi medarbejdere der trives er mere forandringsparate, effektive og resultatorienterede end deres stressede kollegaer – og det giver et positivt udslag på bundlinjen. Så fokus på at forebygge stres er en win win situation.

Vores måde at angribe stressen på er via energimanagement. Det vil sige, at vi sætter fokus på at styrke de fysiske og mentale ressourcer hos den enkelte, såvel som i gruppen. Det gør vi ved både at analysere nuværende tilstand, ved at øge deltagernes viden om, hvordan de tager kontrol og styre deres energi, såvel som vi arbejder med at finde bedre strategier for fremtiden, som øger robustheden mod stress.

Indenfor forebyggelse af stress tilbyder vi bl.a.

  • Foredrag “Forebyg stress og få bedre trivsel”
  • Workshop “Forebyg stress”
  • Individuel coaching til stressforebyggelse

Foredrag: “Forebyg stress og få bedre trivsel”

Vores foredrag “Forebyg stress og få bedre trivsel” varer typisk 1 ½ time. Deltagerne bliver introduceret til forskellige årsager til at stress sker, typiske stress-signaler samt lette forebyggelsesværktøjer og ideer til, hvad de selv kan gøre for at sænke stressniveauet.

Vi vil bl.a. komme omkring emner som: Stress som tilstand, faresignaler og symptomer på stress. Vi ser også på, hvordan man med en sund sund livsstil, herunder ens kost, motion, søvn og generelle livsstilvaner kan gøre meget for at forebygge og minimerer den stress man oplever i hverdagen. Endvidere kommer vi ind på hvordan ens mindset og “forholden sig til egne og omverdenens krav og ressourcer spilder en vigtig rolle i forhold til ens stressniveau.

Er der konkrete ønsker og behov til indhold i foredraget er dette også en mulighed.

Pris på foredrag
“Forebyg stress og få bedre trivsel”
kr. 5.000,- ekskl.  moms

(kørsel pålægges til Fyn og Jylland)

Individuel coaching til stressforebyggelse

Ved coaching arbejdes der målrettet på at få stressen ud af kroppen og forebygge fremtidig stress. Den enkelte kommer gennem et program, hvor man trin for trin bliver bedre til at tackle stress.
Ved den personlige stresshåndtering bliver den enkeltes (fysiske og psykiske) tilstand afdækket, styrker og ressourcer tydeliggøres og nye veje mod en bedre livsbalance ser dagens lys. Stressforebyggende coaching er hjælp til selvhjælp. Læs mere om stresscoaching her

Pris pr. stress coaching session er fra kr. 800,- ekskl moms.

(kørsel pålægges)

Kontakt os for at høre mere om den bedste løsning for jer i forbindelse med at forebygge stress

Workshop “Forebyg stress”

Alle kan få stress. Og det kan være af mange forskellige grunde. I langt de fleste tilfælde er det en kombination af arbejdet og privatlivet.
For at sikre en effektiv stresshåndtering arbejder vi både på organisations-, gruppe-, og individniveau og sætter ind med følgende aktiviteter: Afklarende formøde, en teamworkshop, samt mulighed for opfølgning enten i grupper eller via individuel coaching.
På formødet afdækkes nuværende problemstillinger, og der gøres status på, hvordan stress har været adresseret indtil nu. Teamworkshoppen byder på ny viden om stress, værktøjer til forebyggelse og målrettet arbejde med det område, som vil gøre den største forskel for teamet. Den individuelle stress-coaching sikrer, at den enkelte arbejder med egne vaner og mønstre. Forebyg stress workshoppen er oplagt som forebyggelse, til konkret stress-håndtering eller som en del af forandringsprocesser.

Workshoppen kan også kombineres med teamcoaching, hvor der arbejdes yderligere i dybden med diverse problemstillinger samt løsninger og/eller med individuel stresscoaching til dem der skulle have behov for dette.

Pris for forebyg stress workshoppen kr. 19.000,- ekskl. moms

 I prisen er inkluderet formøde, heldags workshop og opfølgende møde de ansvarlige. (kørsel pålægges til Fyn og Jylland)

Læs hvad vores kunder siger om de forskellige forløb

I vores forsøg på at forebygge stress og højne vores velfærd i virksomheden, har Power Performance og Heidi været en værdifuld partner at samarbejde med.

Power Performance har været en positiv og yderst pragmatisk inspiration, som, i termer vi alle kan forstå, har løftet os som organisation og individer, til at forstå hvad vores daglige omgang med hinanden i virkeligheden betyder. Power Performance har hjulpet og inspireret ansatte med særdeles positiv respons fra individerne, og ligeledes positive resultater for virksomheden. Færre syge dage og øget positivitet og produktivitet.

Jeg kan varmt anbefale et forløb som det vi har deltaget i.

Proact-logo

Carsten Egebergdirektør i Proact Systems A/S

Vi havde i efteråret en periode, hvor hele personalegruppen syntes det var svært at komme i gang med det pædagogiske arbejde, der var for mange opgaver, det var svært at afsætte tid til planlægning, og når der blev planlagt skulle der ikke meget til for at vælte planlægningen, så til sidst kom det hele til at virke temmeligt uoverskueligt.

Sammen med Heidi Møller fra Power Performance blev der sat fokus på vores aktiviteter og især på planlægningen- Vi har fået nye arbejdsmetoder som vi dagligt har glæde af.

Udbyttet blev, at hele personalegruppen efterfølgende har fået gejsten og arbejdsglæden igen. Vi vil fremover løbende bruge Power Performance for at bevare arbejdsglæden og håndtere den daglige stress.

Susanne ChristensenHusum Børnehus - København