Afdelingen performede rigtig godt, stort set ikke noget sygefravær, men samarbejdet og motivationen blandt medarbejderne var dårligt. Kommunikationen var rigtig dårlig, og i stedet for at gå til hinanden med problemer osv. gik de til teamlederen.

Så vi ønskede at få et bedre samvær og forståelse for hinandens forskelligheder samt have en åben kommunikation. Målet var at de skulle blive et vinderteam, der kunne performe endnu mere, og samtidig undgå stress ved at hjælpe hinanden, men også ved at der var en god stemning.

Hvad har forløbet givet os
Medarbejderne er gladere for at gå på arbejde, de samarbejder mere end hidtil og deler viden med hinanden. De deltager mere i diskussioner vedr. arbejdet, tager mere ansvar og kommer med idéer/initiativer til nye processer. De er gladere, og reagerer ikke ligeså hurtigt hvis der er for meget arbejdspres.

Vil helt sikkert anbefale Heidi til andre. Heidi er godt hurtigt at fange de forskellige typer, og vurdere hvad der skal spørges ind til. Heidi har et positivt og energisk sind, der gør at medarbejderne hurtigt følte sig trygge i hendes selskab.

Istalogo

Diana HansenTeamleder, Ista Ballerup

Vi oplevede en generel meget dårlig teamånd, tone atmosfære på kontoret. Dette til trods for at virksomheden ydede de bedste resultater i virksomhedens historie. Vi var i fare for at miste nøgle medarbejdere, der for os ville have taget utrolig lang tid at erstatte.

Derfor ønskede vi at sætte mål om igen at være en virksomhed hvor medarbejderne havde lyst, og glædede sig til at komme på arbejde om morgenen.

Hvad har forløbet givet os
Vi har fået vores gamle sammenhold tilbage i dagligdagen. Nu tages udfordringer med et smil på læben, og vi løser opgaverne, gode som dårlige sammen og uden at vrisse og tale forbi hinanden.

Fordi Heidi går direkte ind i gruppen, slår ud med armene og siger her er jeg. Hun møder folk, hvor de er og arbejder ud fra specifikt vores behov. Heidi får vores varmeste anbefalinger.

clorius

Simon LeeAfdelingschef, Glorius Odense